Mgr. Ladislav Vrubel

Advokátní kancelář Brno

Advokátní kancelář s generální praxí se zaměřením na vymáhání pohledávek

Jsme mladá advokátní kancelář, která nabízí právní služby prakticky ve všech oblastech práva. Díky zkušenostem získaným mnohaletým působením v kancelářích insolvenčních správců a advokátů s generální praxí se naše kancelář specializuje na vymáhání pohledávek klientů za jejich dlužníky, a to nejenom ze smluvních závazků a mimosmluvních závazkových vztahů, ale třeba i z cenných papírů.

U každého případu volíme individuální přístup a řešení dle potřeb klienta tak, abychom byli schopni zajistit jeho maximální spokojenost.

Více o nás

Právní služby

Jak se stanovuje výše výživného?

V případě, že dítě bude svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, bude druhému rodiči stanovena povinnost hradit na dítě výživné. Častým (…)

3. 10. 2023