Občanské právo

Občanské právo

Občanskoprávní spory číhají na každého z nás téměř na každém rohu. Může se jednat jak o nešťastnou náhodu v podobě způsobené škody či újmy, nástrah spojených s pronájmem nemovitosti, či vrásky způsobené nevrácenou půjčkou. Nabízíme zejména:

 • přípravu smluv;
 • posouzení platnosti smluv;
 • změny závazků;
 • právní posouzení nároku klienta včetně návrhu řešení;
 • mimosoudní řešení sporů;
 • vymáhání pohledávek;
 • nájmy a pachty;
 • sousedské spory;
 • zastupování před soudy a rozhodčími orgány;
 • vypořádání spoluvlastnictví;
 • ochranu spotřebitele;
 • zajištění závazků.

Nenašli jste v uvedené nabídce požadovanou službu? Neváhejte se nám ozvat, pomůžeme Vám najít řešení.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás