Soutěžní právo

Soutěžní právo

V oblasti nekalé soutěže zastupujeme naše klienty v řízení před soudy při ochraně jejich práv před nekalosoutěžním jednáním ostatních soutěžitelů, a vymáhání odpovídajících nároků. Nabízíme zejména:

  • právní zastupování při obchodním jednání;
  • ochranu před zneužitím soutěže;
  • ochrana před nekalosoutěžním jednáním;
  • vymáhání nároků vyplývajících z nekalosoutěžního jednání;
  • zastupování před ÚOHS a dalšími soutěžními úřady;
  • spojování soutěžitelů;
  • posuzovaní obchodních vztahů z pohledu práva hospodářské soutěže.

Nenašli jste v uvedené nabídce požadovanou službu? Neváhejte se nám ozvat, pomůžeme Vám najít řešení.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás